Knjiga proroka Enoha

Henoka je sedmi po redu hebrejski patrijarh u nizu koji započinje Adamom i Evom, prvim bibilijskim ljudima.

Na starohebrejskom jeziku riječ hanoch (Enoh) može se prevesti kao pronalazač. Po drevnim hebrejskim predavanjima zabilježenim u Palestini, pretpotopni patrijarh Enoh bio je veliki mag (čarobnjak) ili, kako bismo mi danas rekli ~ vrlo mudar čovjek. Bio je visokog stasa pa je izgledom podsjećao na diva. Enoh je jedan od rijetkih ljudi svog vremena kojem je bila poznato pismo, znanost i božanska mudrost. Stoga je ljudima, nakon druženja s Bogom, protumačio znakove neba u suglasju s vremenom po mjesecima i zapisao ih je u svojoj knjizi da se ne zaborave.


VII POGLAVLJE

1. Kada se u te dane sinovi ljudski namnožili, rodiše im se kćeri, ljupke i lijepe. 2. Kada ih ugledaše anđeli, sinovi neba, zaljubiše se u njih, međusobno govoreći: " Izaberimo za se žene iz roda čovječjega i začnimo djecu". 3. Njihov vođa Samjaza, na to reče: " Bojim se da ste možda nesposobni za taj pothvat; 4. Te da ću ja patiti zbog tog teškog zločina." 5. Ali oni mu odgovoriše: "Prisežemo; 6. I obavezujemo se da svoje nakane nećemo promijeniti, nego ćemo završiti što smo naumili." 7. Potom svi prisegnuše, i obvezaše se uzajamnim prokletstvima. Ukupno dvije stotine njih siđoše na Adis, vrh planine Armon. 8. Te se planina, stoga naziva Armon, jer su na njih prisegnuli i obvezali se uzajamnim prokletstvima. 9. Ovo su imena njihovih poglavara: Samjaza, koji im bijese vođa, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Jomjael, Arazjal. To bijahu poglavari dvjesto anđela, a svi bijahu s njima. 10. Potom svaki izabere i uze ženu, kojoj se približi i s njom nastani; podučavahu ih vradžbinama, zazivima, i razlikovanju korijenja i drveća. 11. Žene potom začnu i rode divove. 12. I svaki bijaše visok 300 lakata. Oni proždriješe sve što ljudski rad stvori, te postade nemoguće nahraniti ih. 13. Kada se okrenuše protiv ljudi, kako bi ih proždrli 14. I kada počeše ranjavati ptice, zvijeri, gmazove i ribe, kako bi im jeli meso i pili krv. 15. Tada zemlja prezre nepravedne.

VIII POGLAVLJE

1. Azaziel je, štoviše, podučio ljude izradi mačeva, noževa, štitova, oklopa, izradi zrcala, uporabi boje, uljepšavanju obrva, uporabi svakovrsnog dragog i probranog kamenja i svim vrstama boja, te bijaše svijet izmijenjen. 2. Bezbožnost se širila; bludničilo se posvuda, i oni su griješili i pokvarili se na sve načine. 3. Amazarak je podučio sve vračeve i djelitelje korijenja; 4. Armers je podučavao razrješavanje vradžbina; 5. Barkajal je podučavao promatrače zvijezda; 6. Akibeel je podučavao o znakovima; 7. Tamiel je podučavao astronomiju; 8. A Asaradel je podučavao kretanje mjeseca. 9. A ljudi, budući uništeni, plakahu; njihov glas odjeknu do nebesa.

IX POGLAVLJE

1. Tada Mihael i Gabrijel, Rafael, Surijal i Uriel pogledaše dolje s nebesa i vidješe koliko je krvi proliveno na zemlji, i svu nepravdu koja na njoj bijaše počinjena, te rekoše: To je glas njihova plača 2. Zemlja lišena svoje djece kriknula je čak do nebeskih vrata; 3. A sada se vama o nebeski sveci, ljudske duše žale, govoreći: " Postignite za nas pravdu kod Svevišnjega." Potom rekoše svome Gospodinu, Kralju: " Ti si Gospodar gospodara, Bog bogova, Kralj kraljeva. Prijestolje tvoje slave je za sve vijeke vjekova i tvoje Ime se na vijeke sveti i slavi. Ti si blagoslovljen i slavljen. 4. Ti si sve stvorio; Ti imaš moć nad svim stvarima; i sve su stvari pred Tobom otvorene i vidljive. Ti sve imaš, ništa od Tebe ne može biti skriveno. 5. Ti si vidio što je učinio Azazijel, kako je sve vrste podučavao nepravdi na zemlji, razotkrivši svijetu sve skriveno što se čini na nebesima. 6. Samjaza je također podučavao vračarstvu; njemu si dao vlast nad njegovim drugovima. Zajedno su otišli kćerima ljudskim; ležahu s njima; onečistiše se; 7. I otkriše im zločine. 8. I žene su rodile divove. 9. Tako se čitava zemlja ispunila krvlju i nepravdom. 10. Gledajte sada duše mrtvih koje plaču. 11. I kukaju sve do nebeskih vrata. 12. Njihove se jadikovke uzdižu; one ne mogu pobjeći od nepravde koja je počinjena na zemlji. Ti poznaješ sve stvari, prije nego što nastanu. 13. Ti znaš te stvari i ono što su učinili, pa ipak nam ne govoriš. 14. Što bi smo im na temelju toga trebali učiniti.

X POGLAVLJE

1. Tada progovori Svevišnji, Veliki Svet, 2. I posla Arsajalaljura sinu Lamekovu 3. govoreći: " Reci mu u moje ime: ´Sakrij se´ 4. Potom mu objasni kako će se uništenje dogoditi; jer sva će zemlja nestati; vode potopa preplavit će čitavu zemlju, i sve stvari na njoj bit će uništene. 5. Sada ga poduči kako da pobjegne, kako bi njegovo sjeme moglo ostati na zemlji." 6. Gospodin također kaza Rafaelu: " Sveži Azazjelove ruke i noge; baci ga u tamu; i, otvorivši pustinju u Dudaelu, i ondje ga baci. 7. Svali na nj golemo i šiljasto kamenje, i prekrij ga tamom; 8. Ondje će dovijeka ostati; prekrij mu lice, kako ne bi vidio svjetla. 9. A na veliki Sudnji dan neka bude bačen u vatru. 10. Obnovi zemlju, koju anđeli pokvariše; i navijesti joj život, kako bih ju mogao oživjeti. 11. Svi ljudski sinovi neće iščeznuti poradi svaki tajne, kojima su ih Stražari uništili, i o kojima su podučavali svoje potomke. 12. Sva zemlja pokvarena zbog Azazjelova nauka. Stoga, njemu pripiši sav zločin." 13. I Gabrijelu Gospodin reče: " Idi okrutnima, pokvarenima, djeci bluda; i uništi odjeću bluda, potomke Stražara, koji su među ljudima; pronađi ih i nahuškaj jedne protiv drugih. Neka iščeznu u međusobnom pokolju; jer, trajanje dana neće biti njihovo. 14. Oni će te zaklinjati, ali , njihovim očevima neće se ispuniti njihove želje; jer, oni će se nadati vječnom životu, želeći da svaki od njih poživi pet stotina godina." 15. Mihaelu također Gospodin kaza: " Idi i objavi Samjazi njegov zločin, i njegovim drugovima, koji su bili sa ženama, da bi se mogli onečistiti svom njihovom nečistoćom. A kada svi njihovi sinovi budu ubijeni, kada izgube svoje ljubljene, svezi ih za sedamdeset naraštaja ispod zemlje, sve do dana Suda i uništenja, sve dok sud koji će trajati vječno, ne bude završen. 16. Tada će oni biti odvedeni u najdublje dubine ognja u mukama; i u zatočeništvu će ostati zauvijek zatvoreni. 17. Odmah nakon toga on će zajedno s njima, izgorjeti i iščeznuti; oni će biti svezani sve do uništenja novih naraštaja. 18. Uništi sve duše ogrezle u lijenosti, i potomke Stražara, jer, oni su zlostavljali čovječanstvo. 19. Neka svaki tlačitelj iščezne s lica zemlje; 20. Neka svako zlodjelo bude uništeno; 21. Neka se pojavi cvijet pravednosti i ispravnosti, a njegov plod neka postane blagoslov. 22. Pravednost i ispravnost će zauvijek biti ispunjene zadovoljstvom. 23. Potom će svi sveti zahvaljivati i živjeti dok se ne rode tisuću djece, za čitava doba njihove mladosti, te će njihovi sabati završeni u miru. U te dane zemlja će se njegovati u pravednosti; posvuda će biti zasađeno drveće, te će sva zemlja biti ispunjena blagoslovom, na njoj će biti zasađeno svako drvo zadovoljstva. 24. Na njoj će biti zasađeni vinogradi; a vinogradi koji će na njoj biti zasađeni rodit će zasitnim plodom; svako sjeme na njoj posijano bit će tisuću puta umnoženo; a jedna mjera maslina rodit će deset presa ulja. 25. Očisti zemlju od svakog tlačenja, od svake nepravde, od svakog zločina, od svake bezbožnosti, te od svakog nečistoga na njoj počinjenog iskorijeni sa zemlje. 26. Tada će sva djeca od roda ljudskoga biti pravedna, a svi će mi narodi odavati božanske počasti i blagoslivljati me; i svi će me obožavati. 27. Zemlja će biti očišćena od svake pokvarenosti, od svakog zločina, od svake kazne, i od svake patnje; ni ja vise neću na nju slati potop, iz naraštaja u narastaj, zauvijek. 28. U te ću dane otvoriti blaga blagoslova koja su na nebesima, kako bi sišli na zemlju i na sva dijela i napore čovjekove. 29. Mir i jednakost bit će sa sinovima ljudskim u sve dane svijeta, u svakome njegovu narastaju."

XII POGLAVLJE

1. Od svega toga Henok bijaše skriven, nitko od sinova ljudskih nije znao gdje se skrivao, gdje je bio i što se dogodilo. 2. U svoje dane on bijaše posve obuzet svetima i Stražarima. 3. Ja, Henoh, blagoslivljao sam Gospodina i Kralja mira. 4. I, gle, Stražari me nazvaše Henokom piscem. 5. I Gospodin mi reče: Henoče, pisče pravednosti, idi i reci Stražarima nebeskim, koji napustiše prostrano nebo i svoje trajno prebivalište, koji su se onečistili sa ženama. 6. I jalovo činili kako što cine sinovi ljudski, uzimajući sebi žene, i koji su se na zemlji jako pokvarili; 7. Da na zemlji nikada neće postići mira i da im grijesi neće biti oprošteni. Jer neće se radovati svojim potomcima; gledat će pokolj svojih ljubljenih; oplakivat ce propast svojih sinova; i zauvijek će moliti; ali, nikada neće dobiti oprost i mir.

XIII POGLAVLJE

1. Nadalje, Henok kaza Azazjelu " Ti nećeš imati mira. Velika kazna protiv tebe izrečena je. On će te svezati; 2. Nećeš dobiti ni olakšanja, ni milosti, ni pomoći zbog zlostavljanja koje si činio; 3. I zbog svakog Bogohulnog čina, tlačenja i grijeha koje si otkrio ljudskoj djeci." 4. Potom sam, odlazeći od njega svima govorio; 5. I sve ih obuze strah i zadrhtaše; 6. I zaklinjaše me neka za njih napišem molbu, kako bi dobili oprost i kako bih učinio da se njihova molitva uzdigne do Boga na nebu; jer, oni mu se tada mu se vise nisu mogli obraćati sami, niti podizati pogled ka nebu, zbog sramotnoga prijestupa zbog kojega im se sudilo. 7. Potom zapisah njihovu molitvu i poziv u pomoć, za njihove duhove, za sve što počiniše, kako bi mogli dobiti oprost i spokoj. 8. Potom sam prešao vode Dandabana, koji je s desna na zapadu Armona, čitajući zapis njihove molitve, sve dok nisam zaspao. 9. I dođe mi san, i nada mnom se pojaviše viđenja. Pao sam i vidio kaznu, o kojoj sam trebao izvijestiti sinove neba i ukoriti ih. Kada sam se probudio, pošao sam k njima. Svi su se okupili, plačući zastrtih lica, u Ubelsejaelu, između Libanona i Senesera. 10. Ispripovjedih im sva svoja viđenja i san koji usnuh; 11. I započeh izgovarati ove pravedne rijeci, koreći Stražare nebeske-

XIV POGLAVLJE

1. Ovo je knjiga pravednih rijeci i prijekora Stražara, koji pripadaju svijetu, prema onome što je On, svet i velik, zapovjedio u viđenju. U svome sam snu vidio da sada govorim tjelesnim jezikom i svojim dahom, koji Svevišnji u usta ljudi, kako bi njime mogli govoriti. 2. I razumijevati srcem. Kako je On stvorio i ljudima dao moć shvaćanja riječi razumijevanju, tako je stvorio i meni dao moć opominjanja Stražara, potomaka neba. Zapisah vašu molbu; i u viđenju mi bi pokazno kako vašem zahtjevu neće biti udovoljeno sve dok postoji svijet. 3. Vama je suđeno: Vas zahtjev neće biti ispunjen. 4. Od sada nadalje, nikada nećete uzaći na nebo; On reče: kako će vas na zemlji vezati sve dok postoji svijeta. 5. Ali, prije svega, svjedočit ćete propasti svojih ljubljenih sinova; nećete ih imati, nego će pred vama pasti posječeni mačem. 6. Ni za njih ni za se nećete postići milost; 7. Nego ćete u tišini plakati i preklinjati. Rijeci knjige koju ja napisah 8. I pokaze mi se viđenje. 9. I gle, u tom viđenju pozvaše me oblaci i magla; nemirne zvijezde i bljeskovi munja privukoše me i tjeraše naprijed dok su vjetrovi u viđenju pomagali moj let, ubrzavajući ga. 10. Oni me podigoše do nebesa. Nastavio sam, sve dok nisam stigao do zida izgrađenoga od kamenja od kristala. Okruživao ga je titrajući plamen koji me ispuni jezom. 11. I uđoh u taj titrajući plamen; 12. I dođoh blizu prostranoga prebivališta, također izgrađen od kristalnog kamenja. I njegovi zidovi, kao i podovi, bijahu oblikovani od kristalnoga kamenja, i tlo bijaše kristalno. Njegov krov doimao se poput nemirnih zvijezda i bljeskova munja; i među njima bijahu Kerubini od vatre u olujnom nebu. Vatra je gorjela oko njegovih zidova, i vrata bijahu poput vatre i hladno poput leda. Ne bijaše ni traga milini ili životu. Obuze me strah i jezivo drhtanje. 13. Strasno uznemiren, dršćući sam pao na lice. U viđenju ugledah, 14. Još jedno prebivalište prostranije od prethodnoga čiji mi svaki ulaz bijaše otvoren, uzdignut usred treptavoga plamena. 15. On bijaše toliko sjajan, veličanstven i golem, da je nemoguće opisati njegovu raskoš i veličinu. 16. Njegov je pod gorio; nad njim bijahu munje i nemirne zvijezde, dok je na krovu divlje gorjela vatra. 17. Pomno sam ga razgledao, i ustvrdio kako se na njemu nalazi uzdignuto prijestolje; 18. Koje se doimalo kao da je od mraza ; oblikom je podsijecalo na kuglu sjajnoga sunca; i ondje bijaše glas Kerubina. 19. Iz dna toga moćnog prijestolja izvirale su ognjene rijeke. 20. Bijaše ne moguće gledati ga. 21. Na njemu je sjedila velika slava: 22. Čija haljina bijaše sjajnija od sunca, i bijelja od snijega. 23. Ni jedan anđeo nije mogao prodrijeti do lica Njegova, Slavnoga i Blistavoga; niti Ga je ijedan smrtnik mogao gledati. Oko Njega bijaše oganj. 24. Velik se oganj nastavljao uzdizati i pred Njim; tako Mu se nitko od mnoštva onih koji Ga okruživahu nije mogao približiti. Njemu nije bilo potrebno sveto savjetovanje. Pa ipak, ipak posvećeni koji Mu bijahu blizu, nisu su od Njega udaljavali ni noću ni danju; niti Ga napuštali. Ja također bijah daleko odmaknuo, zastrtoga lica, dršćući. Tada me Gospodin vlastitim ustima pozva govoreći: " Pristupi ovamo Henoče na moju svetu riječ." 25. I On me podigne, privukavši me čak blizu ulaza. Oko mi je bijaše uprto u tlo,

XV POGLAVLJE

1. Potom, obraćajući mi se, On progovori i reče: " Čuj, ne boj se, o pravedni Henoče, ti pisče pravednosti: pristupi i čuj moj glas. Idi i reci Stražarima nebeskim, koji te poslaše da za njih moliš, Vi morate moliti za ljude, a ne ljudi za vas. 2. Zašto ste napustili prostrano i sveto nebo, koje je vječno i legli sa ženama ; zašto ste se oskvrnuli sa kćerima ljudskim; zašto se sebi uzeli žene i ponašali se poput zemaljskih sinova, te začeli bezbožne potomke? 3. Vi, duhovni, sveti, koji imaste život koji je vječan, onečistili ste se sa ženama; začeli ste u tjelesnoj krvi; žudjeli ste u ljudskoj krvi; i činili poput onih koji su meso i krv. 4. Ovi, međutim, umiru i nastaju. 5. Dadoh im, stoga, žene, kako bi s njima mogli stanovati; kako bi od njih bili rođeni sinovi; i kako bi se to moglo prenijeti na zemlju. 6. Ali, vi ste od početka učinjeni duhovnima, imajući život koji je vječan i zauvijek nepodložnima smrti. 7. Za vas, stoga, nisam stvorio žene, jer, kao duhovnima, vama je mjesto na nebesima. 8. Sada će divovi, koji bijahu rođeni od duha i tijela, na zemlji biti prozvani zlim duhovima, i njihovo će prebivalište biti na zemlji. Zli će duhovi izaći iz svog mesa, jer bijahu stvoreni odozgo; njihov početak i prvobitni temelj bijahu od svetih Stražara. Zli će duhovi biti na zemlji, i bit ce prozvani duhovima zlih. Prebivalište duhova neba bit će na nebu; ali na zemlji će biti prebivalište zemaljskih duhova, rođenih na zemlji. 9. Duhovi divova bit će poput oblaka, koji će tlačiti, krvariti, zaposjedati, ratovati i ranjavati zemlju. 10. Oni će prouzročiti očaj. Neće jesti hranu; bit će žedni; bit će skriveni, te neće ustati protiv sinova ljudskih i protiv žena; jer, oni će doći pokolja i uništenja.

XVI POGLAVLJE

1. Što se smrti divova tiče, gdje god njihovi duhovi napuste njihova tijela, neka se njihovu mesu koje je raspadljivo ne sudi. Tako će oni nestati sve do dana velikoga uništenja velikoga svijeta. Uništenje će stići Stražare i bezbožne. 2. A Stražarima, koji te poslaše da za njih moliš, koji u početku bijahu na nebesima, 3. Reci: " Bili ste na nebesima; međutim, skrivene vam stvari nisu bile otkrivene; pa ipak ste spoznali zlosretnu tajnu. 4. I nju ste otkrili ženama u okorjelosti svojih srca, i po toj su tajni žene i ljudi množili zla na zemlji." 5. Reci im: " Nikada nećete imati mira."

VEZANI ČLANCI

Govor poljske ministrice zdravlja Ewa Kopacz u parlamentu
Više +
Kategorija: Tekstovi

Govor poljske ministrice zdravlja Ewa Kopacz u parlamentu

Kako Čovjek Mišljaše
Više +
Kategorija: Tekstovi

Kako Čovjek Mišljaše

Aktivacija desne i lijeve strane mozga
Više +
Kategorija: Tekstovi

Aktivacija desne i lijeve strane mozga

VRH