Auto na vodik, kako ugraditi HHO Generator i volo Chip

Većina informacija o tome što ustvari HHO radi kao dodatak gorivu je dezinformacija. Povećanje snage ne dolazi od spaljivanja vodika, jer nema dovoljno energije da bi se dobila veća kilometraža.

Umjesto toga, najčešće valovodni vodeni plin djeluje slično kao "katalizator", koji mijenja postojeće gorivo. Kada se reaktivne molekule kisika povežu s molekulama ugljikovodika u mješavini zraka i goriva, one će preuzeti na sebe njegove elektrone kako bi se stabilizirale i time razbiti molekule benzina ili dizela na manje molekule.

Dakle, time je više energije otpušteno iz goriva. Ako se molekula benzina na primjer razbije na dovoljno male dijelove, može se pretvoriti u propan, metan, itd. Stvarni obujam ugljikovodičnog goriva je time povećano iz malog obujma benzina. Sada imate veći obujam goriva u zapaljivom obliku. To je odkuda povećanje snage dolazi od kada se HHO se koristi kao dodatak gorivu.

Upute za ugradnju i korištenje HHO Generatora

Ovdje ćete pronaći upute kako ugraditi HHO Generator u svoj automobil kao i Volo Chip ako vam automobil sadrži kompjuter (ECU). Prije naručivanja seta sa interneta kojih ima jako puno provjerite listu komponenata koje bi set trebao sadržavati.

Red.br. Komponenta Količina
1 HHO generator 1
2 PE spremnik za elektrolit 1,51 s čepom i tri priključka za 6mm cijevi 1
3 Pročišćivač HHO smjese (bubbler) s dva priključka za 6mm cijevi 1
4 Kutni priključak za 6mm crijevo 1
5 Ampermetar + shunt 30A 1
6 Natrijeva lužina NaOH u listićima 100 g  
7 6mm gumeno crijevo za priključivanje 5 m 1
8 Relej 12V 30A 1
9 Osigurač 30A 1
10 Izolirani bakreni vodić 1, 5mm² (crni) 2,5 i 1
11 Izolirani bakreni vodić 1, 5mm² (plavi) 2,5 i 1
12 Izolirani bakreni vodić 6mm² (crni) 2 m 1
13 Izolirani bakreni vodić 6mm² (plavi) 2 m 1
14 Stopice ᴓ6mm 6
15 Stopice ᴓ4mm 2
16 Autostopice ženske 6mm 6
17 Obujmice za crijeva 10
18 Nepovratni ventil 6mm 1
19 Plastične vezice 10
20 Aluminijski nosač za generator 1
21 Upute za montažu i korištenje 1

U paketu se može nalaziti Volo FS2-HH0 mikrokontroler ili MAF/MAP kontroler koji nisu dio seta i posebno se naručuju. Na slijedećoj slici su prikazani svi dijelovi s rednim brojevima iz gornje tablice. To bi vam trebalo olakšati identifikaciju pojedinih dijelova seta.

Ugradnja HHO Sustava

Kako bi vaš sistem pravilno funkcionirao i dao vam maksimalnu uštedu goriva, treba ga pravilno ugraditi i održavati. Prije same ugradnje, pažljivo proučite ove upute i obratite pažnju na sve detalje.

Na slijedećoj slici nalazi se električna shema spajanja kao i način spajanja cijevi. Zabranjeno je svako odstupanje od ove sheme, jer može ugroziti funkcionalnost samog uređaja, kao i vašu sigurnost. HHO sustav proizvodi smjesu kisika i vodika koja je vrlo eksplozivna, ali ako se uređaj pravilno ugradi i koristi, onda nema realne opasnosti od eksplozije.

HHO Generator, shema sustava

Ovdje se radi o vrlo maloj količini plina koja se ODMAH troši. Na taj način, nema opasnosti od jače eksplozije. Osim toga, moraju se ugraditi svi sigurnosni uređaji koji su prikazani na shemi.

Cijeli HHO sustav MORA biti ugrađen u prostor motora. Zabranjeno je ugrađivati ga u putnički ili teretni prostor. Vodik ima vrlo male molekule tako da propušta tamo gdje drugi mediji ne prolaze. Zbog toga treba dobro zategnuti sve spojeve. Obzirom da je vodik lakši od zraka, rado bi se sakupljao u gornjim dijelovima zatvorenog prostora, što bi moglo dovesti do eksplozije. Zbog toga se sustav smije ugrađivati samo u dobro provjetren prostor, a to je prostor motora.

Najprije pronađite mjesta na koja ćete montirati pojedine dijelove. Nemojte ih odmah učvršćivati, ako nemate dovoljno prostora da kasnije priključite crijeva i zategnete ih obujmicama.

HHO generator (1) treba montirati ispod razine spremnika za elektrolit (2) kako bi se napunio slobodnim padom tekućine. Crijeva od spremnika do generatora ne smiju biti kraća od 70 cm, inače će doći do pregrijavanja elektrolita u spremniku. Najbolje mjesto za montažu generatora je prostor ispred hladnjaka motora ili neki drugi prostor koji ima dobro hlađenje i provjetravanje. Generator treba montirati u uspravnom položaju tako da se kontakti za priključak struje nalaze na gornjoj strani. Kada donji priključak za crijevo stavite prema sebi, onda je na lijevoj strani "+", a na desnoj strani priključak.

Pročišćivač ili bubbler (3) ne bi smio biti puno niži od spremnika (2) da ne dođe do prelijevanja elektrolita u bubbler. Postavite ga tako da možete kontrolirati razinu tekućine i mjehuriće koji se u njemu pojavljuju kao i da ga možete lako dopunjavati. Prije ugradnje, napunite ga destiliranom vodom i alkoholom (protiv smrzavanja) do razine kako je prikazano na shemi.

Udaljenost od spremnika (2) do pročišćivača (3) nije kritična, ali bi trebala biti što manja, kako bi se smanjio otpor kroz crijevo. Između ova dva uređaja postavlja se nepovratni ventil (18) koji propušta plin iz spremnika (2) prema pročišćivaču (3), a ne dozvoljava da se destilirana voda iz pročiščivaća (3) vraća u spremnik (2). To se inače događa nakon hlađenja elektrolita kad se u spremniku pojavljuje podtlak koji bi mogao povući vodu iz pročišćivača (3). Posljedice bi bile razrijeđen elektrolit. Smjer propuštanja nepovratnog ventila lako možete utvrditi ako puhnete kroz njega. Na jednu stranu propušta, a na drugu ne.

Spremnik elektrolita (2) treba povremeno dopunjavati destiliranom vodom, zato ga postavite tako da možete odvrnuti čep i lako ga napuniti. Pazite da crijeva spojite kako je prikazano na shemi. Gore s lijeve strane čepa je priključak koji se spaja na izlaz iz generatora (1). Ovaj priključak u produžetku ima cjevčicu kao i bubbler koja služi za odvajanje plina od elektrolite. Drugi priključak koji se nalazi na desnoj strani čepa je izlaz plina koji ide na nepovratni ventil (18), a zatim na pročiščivać (10). Donji priključak spaja se na ulaz elektrolita u generator (l). Na generatoru je to također donji priključak.

Sva crijeva treba zategnuti obujmicama kako ne bi došlo do istjecanja elekrolita ili HHO plina.

Ostaje još izlaz iz pročišćivača, odnosno, ulaz plina u motor. To se radi na između filtera zraka i leptir ventila, što bliže leptir ventilu. Na tome mjestu treba izbušiti rupu promjera 10 mm i uvrnuti ili zalijepiti kutni priključak za gumeno crijevo. Na starijim vozilima s karburatorom i filterom zraka koji je montiran na karburator, možete napraviti priključak na kučištu filtera za zrak tako da plin što direktnije ulazi u karburator. Kod turbo-dizel motora priključak se postavlja između filtera za zrak i turbine tako da bude udaljen oko 30 cm od turbine.

A sada, posao za autoelektričara. Čak i ako sve sami ugrađujete, preporučujem da za ovo angažirate stručnog autoelektričara. Riječ je o električnom signalu koji ima +12V samo dok motor radi. Ako se motor slučajno ugasi, čak i ako kontakt nije isključen, generator se MORA isključiti. Ne smije se dozvoliti da generator radi i proizvodi plin koji se ne troši.

Ovaj signal se može izvući na razne načine. Kod novih benzinskih motora s ubrizgavanjem, najbolje je uzeti signal koji koristi pumpa za gorivo. Druga mogućnost je uzeti signal punjenja akumulatora. Ako motor radi, onda je napon na alternatoru veći od napona akumulatora i gasi se signalna lampica. Treći način može biti da se uzme sinal pritiska ulja. Ako je pritisak ulja normalan, to znači da motor radi i da generator smije biti uključen.

Ovaj signal se dovodi na priključak broj 86 na releju koga ugrađujete u vozilo. Druga strana namotaja releja je priključak 85 koji se spaja na masu vozila ili na "-" pol akumulatora. Za ovo spajanje koriste se vodiči od 1,5 mm².

Deblji vodiči od 6mm² služe za spajanje generatora kao što je prikazano na shemi. Za spajanje na relej i osigurač koristite autostopice. Za ostala spajanja imate stopcie promjera 6mm, a za spajanje ampermetra imate sopice promjera 4 mm. Ako stopica nema svoju izolaciju, onda preko nje navucite termo bužir, a zatim ga zagrijte da se stisne.

Ovdje se radi o relativno velikim strujama (10 do 20A) i zato je važno da svi spojevi budu čvrsti i kvalitetni. Svi vijci za spajanje moraju biti zategnuti, inače dolazi do pregrijavanja na mjestu lošeg spoja što može dovesti do taljenja izolacije i drugih oštećenja.

Puštanje u rad

Provjerite, još jedanput, da li ste sve spojili kako je prikazano na shemi spajanja? Da li su svi spojevi dobro pritegnuti i izolirani od vrućih ili metalnih dijelova?

Preostaje još da napravite elektrolit i ulijete ga u spremnik. Kao elektrolit možete koristiti otopinu natrijeve lužine (NaOH) ili kalijeve lužine (KOH) u destiliranoj vodi. Osim ako je drugačije navedeno u naručenom setu.

Čista destilirana voda slabo provodi električnu struju i zato se u nju dodaje lužina koja ne sudjeluje u kemijskim reakcijama. To je svojstvo dobrog katalizatora, da ne sudjeluje u reakciji. Koncentracija lužine određuje vodljivost elektrolita. Ako stavite više lužine, vodljivost je veća i jakost struje je veća. Na taj način, regulirate maksimalnu struju kroz generator.

Koncentracija elektrolita se kreće od 3% do 30% lužine u odnosu na vodu. Za početak pripremite elektrolit od 5%. To znači da vagom izmjerite 950g vode i 50g natrijeve ili kalijeve lužine koja je u krutom stanju (listići ili granule).

Prilikom rada koristite zaštitnu opremu kao što su gumene rukavice i kemijske naočale. Elektrolit je agresivna kemikalija i ne smije doći u dodir s golom kožom, jer će nastati opekline. Ako se to dogodi, odmah se isperite pod mlazom vode. Dobro je pored sebe imati jabučnog octa kojim možete neutralizirati lužinu na opečenom mjestu, a zatim isprati vodom.

Izvaganu količinu destilirane vode stavite u staklenu posudu i dodajte izvaganu količinu lužine. Promiješajte lužinu plastičnom žlicom. Doći do kemijske reakcije i oslobađanja topline. Drugim riječima, elektrolit će se zagrijati. Zbog toga nemojte koristiti tanku PET ambalažu, jer će se rastaliti pod utjecajem topline. Isto tako, nemojte prije upotrebe zagrijavati destiliranu vodu.

Pričekajte da se elektrolit razbistri i ohladi, a onda ga ulijte u spremnik elektrolita (2). Provjerite da li negdje curi i po potrebi pritegnite obujmice crijeva. Elektrolit treba slobodnim padom ispuniti generator (1). Ako se to ne događa, znači da se stvorio zračni čep koji ne dozvoljava tekućini da ude u generator (1). U tom slučaju, podignite spremnik s elektrolitom (2) na višu razinu, tako da se crijeva izravnaju i tekućina krene u generator. Ne dozvolite da crijeva vise ispod razine generatora (1) niti da se izdižu iznad razine spremnika (2), jer to otežava protok elektrolita. Radije skratite crijeva na odgovarajuću dužinu.

Kad je generator ispunjen elektrolitom sve montirajte na svoje mjesto. Povežite crijeva i vodiče kako ih ne bi zahvatili rotirajući dijelovi motora. Koristite plastične vezice koje ste dobili u setu. Posebnu pažnju obratite na to da plastični dijelovi ne dodiruju vruće površine motora.

Sada ste spremni za probno uključenje. Dajte kontakt i pokrenite motor. Pratite struju na ampermetru koja treba biti od 5 do 10 A. Zagrijavanjem generatora i elektrolita, struja će porasti, ali ne smijete dozvoliti da prijeđe 20 do 25 A. Ako se to dogodi, zaustavite motor i u spremnik elektrolita (2) dodajte destiliranu vodu, pazeći da se spremnik ne prepuni. Mora ostati dovoljno prostora da se plin može odvajati od elektrolita. To je barem 2 cm ispod čepa.

Ako struja, ni nakon nekoliko sati rada ne prelazi 10 A, onda trebate pojačati koncentraciju elektrolita tako što ćete u spremnik dodati još koncentrirane lužine.

HHO generator bi trebao raditi sa strujom od 12 do 23 A, ali ovo se može razlikovati od modela do modela (ovisno o veličini generatora).

Ušteda goriva

HHO plin koji nastajem elektrolizom NE zamjenjuje postojeće gorivo (dizel ili benzin) nego POSPJEŠUJE njegovo izgaranje. Zbog toga vam ne treba velika količina HHO plina. Dovoljno je 0,25 do 0,5 litara plina u minuti za svaku litru radne zapremnine motora da bi se postiglo bolje sagorijevanje. Značajno veće količine od ovih mogu oštetiti vaš motor koji ne može podnijeti vodik kao gorivo bez većih preinaka na samom motoru.

Dakle, za motor od 2000 ccm (2 1) dovoljno je 0, 5 do 1 1 HHO plina u minuti. Neće se ništa loše dogoditi ako imate i 2 l/min. Ali veće količine mogle bi trajno oštetiti motor.

Ugradnjom HHO generatora dobili ste bolje izgaranje goriva, a posljedica toga je smanjenje štetnih ispušnih plinova i povećana koncentracija kisika. Noviji automobili imaju lambda sondu koja mjeri kisik u ispuhu i podatak šalje centralnom kompjuteru (ECU), koji smatra da je smjesa goriva i zraka siromašna i daje nalog za ubrizgavanje više goriva.

Tako se događa da umjesto uštede imate povećanu potrošnju goriva. Prema nekim izvorima, ovo stanje će se samo stabilizirati, odnosno, nakon dva do tri mjeseca vožnje imat ćete manju potrošnju goriva. Ovo se može, puno brže, postići ugradnjom posebnog mikrokontrolera koji će glavnom kompjuteru slati tablice prilagođene za rad s HHO generatorom. Ovakav uređaj može se ugrađivati u sva vozila koja su opremljena 0BD2 konektorom. To su vozila proizvedena nakon 1996. godine.

V0L0 FS2-HH0 mikrokontroler se posebno naručuje i programira za određeno vozilo. Prilikom narudžbe trebate dostaviti marku, model i godinu proizvodnje vozila. Upute za ugradnju dobit naći ćete niže u tekstu.

Stariji automobili, koji nemaju 0DB2 konektor, a imaju centralni kompjuter moraju se reprogramirati (chipirati) na drugačiji način u za to specijaliziranim servisima. Jeftinija varijanta je ugradnja MAF/MAP simulatora i/ili 02 simulatora. To su jednostavni elektronički uređaji koji šalju lažne signale prema centralnom računalu. Na taj način ostvaruje se željena ušteda.

Održavanje

Da bi sistem pravilno radio, potrebno ga je nadzirati i redovno održavati. Prilikom svakog točenja goriva, provjerite razinu elektrolita u spremniku (2). Ako se razina spustila na polovinu, dodajte destiliranu vodu. Lužina se ne troši, ali voda se troši. S vremenom ćete steći osjećaj koliko često trebate dolijevati destiliranu vodu.

Također, provjeravajte razinu destiirane vode u pročišćivaču (3) i po potrebi ga dopunite tako da skinete jedno crijevo i lijevkom natočite vodu.

U hladnim danima, kad prijeti smrzavanje, u pročišćivač (3) možete dodati antifriz ili etilni alkohol. Alkohol možete dodati i u spremnik elekrolita (2), ako radite na nižim koncentracijama (ispod 15%).

Stalno pratite jakost struje na svom ampermetru i korigirajte koncentraciju elektrolita tako da struja ostane u zadanim vrijednostima.

Redovno provjeravajte električne spojeve i pritegnite ih ako uočite pregrijavanje.

Također, redovno pregledavajte crijeva i sanirajte eventualna propuštanja.

Ako elektrolit u spremniku postane crn i pun prljavštine, treba ga promijeniti.

Svakih 30.000 km treba skinuti, rastaviti i oprati generator u destiliranoj vodi.

Želimo vam ugodnu vožnju i veliku uštedu!

Upute za ugradnju i korištenje OBD2 mikro-kontroler Volo Chipa

OBD2 Volo chip

Ovaj tekst je za one koji su se odlučili za ugradnju VOLO chipa. Molimo vas da pažljivo proučite ove upute kako biste ga pravilna ugradili i koristili.

Ovaj proizvod je jedinstven po tome što dinamički mijenja vrijednosti koje dobiva kompjuter vašeg vozila (ECU). Svaki chip dolazi s unaprijed programiranim EPROM adresama koje direktno utječu na učinkovitost i djelovanje motora. Kad centralna jedinica (ECU) zatraži podatak s određene EPROM adrese, Volo chip zamjenjuje tvorničku vrijednost sa svojom vrijednošću, oslobađajući tako puni potencijal vašeg motora.

Ugradnja Volo Chipa

OBD2 mikro-kontroler Volo Chip

Najprije pronađite svoj OBD II konektor. Ako ne znate gdje je posjetite stranicu: OBD Clearinghouse i upišite godinu proizvodnje i model svog vozila.

Pomoću samoljepive trake ili priloženih vezica, učvrstite Volo chip pored ODB II konekiora, tako da možete vidjeti ledice na njemu. Volo chip se spaja na žice sa stražnje strane konektora tako da ne smeta ODB skenerima, mjeračima i raznim dijagnostičkim uređajima. Da biste došli do žica na konektoru, ponekad trebate odvrnuti par vijaka ili otpustiti opruge koje pridržavaju konektor. Na desnoj slici vidite kako to izgleda kad izvadite UDB II konektor. Brojevi označavaju pinove konekiora kad ga gledate sa stražnje strane. Ponekad je konektor montiran naglavačke, zato pazite da pravilno odredite raspored pinova. OBD II konektor ima 16 pinova koji su složeni po rastućim brojevima, ako ga gledate s prednje strane. Uočite da nisu svi pinovi spojeni.

Određivanje protokola

ODB II je standard koji dozvoljava korištenje nekoliko protokola za komunikaciju. Da biste odredili koji protokol koristi vaša centralna jedinica, zapišite koji pinovi su spojeni: 2, 6, 7, 10,14, 15.

Možete posjetiti web stranicu: voloperformance.com na kojoj se nalazi program za određivanje protokola i način spajanja Volo chipa ili to možete uraditi ručno, na slijedeći način:

OBD2 Volo Chip pinovi na konektoru

 • PWM - Ako su spojeni pinovi 2 i 10, onda BIJELU žicu spojite na pin 2, a ZELENU na pin 10
 • VPW - Ako je spojen pin 2, a pin 10 nije spojen, onda BIJELU žicu spojite na pin 2, a ZELENU na pin 5
 • CAN - Ako su spojeni pinovi 6 i 14, onda BIJELU žicu spojite na pin 6, a ZELENU na pin 14
 • ISO - Ako je pin 7 spojen, onda BIJELU spojite na pin 7. Ako je ZELENA žica spojena, spojite ju na pin 15, a ako nije onda ZELENU spojite na pin 5

Ako su prisutna oba protokola CAN i ISO, onda ISO protokol ima prednost.

Crvenu žicu +12V spojite na pin 16. Pazite da kliještima ne dodirnete metalni dio šasije, jer ćete napraviti kratki spoj i pregorjet će vam osigurač. Na kraju crnu žicu spojite na pin 4.

Sada je chip pod naponom. Žice povežite vezicama i konektor vratite na svoje mjesto. 3.

Kalibracija

Volo chip se mora kalibrirati prije upotrebe.

Postupak

 1. Dajte kontakt, ali nemojte pokrenuti motor. Spajalicom resetirajte chip. Otvor za resetiranie nalazi se na kućištu chipa. Kalibracija traje 1 do 3 minute, a završena je kad Data lampica prestane treperiti.
 2. Pokrenite motor i čekajte da se zagrije na radnu temperaturu. Ako imate ugrađen HHO uređaj, treba bi u uključen i raditi u predviđenom režimu.
 3. Ponovno spajalicom resetirajte chip i čekajte da se završi kalibracija, odnosno da chip uđe u stanje "UKLJUČEN". Zelene ledice PWR i LINK trebaju svijetliti, a crvena Data može
 4. Većini vozila treba period prilagođavanja do 190 km da dostignu maksimalni učinak, zato nemojte očekivati da ćete ODMAH uočiti značajne promjene u performansama motora.

NEMOJTE VOZITI ILI DODAVATI GAS DOK TRAJE KALIBRACIJA. NEKA MOTOR RADI NA MINIMUMU DOK SE KALIBRACIJA NE ZAVRŠI.

U slučaju zamjene neispravnih dijelova motora ili bilo kakve druge promjene na motoru, trebate napraviti novu kalibraciju. Ako smatrate da chip ne radi normalno (možda zbog nestanka napajanja), također ga trebate resetirati kako bi se vratio u normalno stanje.

LED indikacija stanja

 • ČEKANJE

  PWR Volo Chip LED PWR isključen -(Chip je spojen i čeka na signal od ECU)

  LINK Volo Chip LED LINK isključen -Sve ledice su isključene, DATA se uključije svakih 5 do 10 sekundi

  DATA Volo Chip LED DATA treperi -Na većini vozila chip ulazi u ovo stanje nekoliko sekundi nakon isključivanja motora.

  Na nekim vozilima s tvorničkim alarmom i bravom bez ključa chip ne može ući u ovo stanje što je sasvim normalno.


 • UKLJUČENO

  PWR Volo Chip LED PWR svijetli zeleno -PWR svijetli zeleno

  LINK Volo Chip LED LINK isključen -LINK svijetli zeleno ili treperi

  DATA Volo Chip LED DATA treperi -DATA povremeno treperi

  Chip je pravilno spojen i komunicira s ECU.


 • KALIBRIRANJE

  PWR Volo Chip LED PWR svijetli zeleno -PWR svijetli zeleno

  LINK Volo Chip LED LINK isključen -LINK svijetli zeleno ili treperi

  DATA Volo Chip LED DATA treperi -DATA stalno treperi 1-3 minute

  Chip se sam podešava. Motor treba biti zagrijan na radnu temperaturu i raditi na minimumu.

VEZANI ČLANCI

Intervju s Nikolom Teslom iz 1899. godine
Više +
Kategorija: Alternativna energija

Intervju s Nikolom Teslom iz 1899. godine

Pozdrav suncu
Više +
Kategorija: Alternativna energija

Pozdrav suncu

Cjepiva, u najboljem slučaju beskorisna, u najgorem opasna
Više +
Kategorija: Alternativna energija

Cjepiva, u najboljem slučaju beskorisna, u najgorem opasna

VRH